Spastische voet en de pedicure

Deze pedicure is verre van standaard. De spastische voet in onberekenbaar en moet goed in de gaten gehouden worden. Cliënten met een spastische voet voelen een aanval niet aankomen en kunnen hier dus ook niks aan doen.
De voeten worden gedesinfecteerd, waarna een analyseformulier wordt ingevuld en foto's worden gemaakt. Tijdens de elke behandeling wordt bijgehouden hoe vaak de cliënt een aanval heeft en hoe lang deze duurt. De voeten worden behandeld met zo veel mogelijk vermijden van nagelknipper en messen. Dit houdt in dat bijna de hele behandeling bestaat uit het gebruik van de machine.

Sommige verzekeringen vergoeden een bezoek aan de pedicure. De ene verzekering vergoed meer dan de ander en de bedragen verschillen.
U kunt bij uw verzekering nagaan of de pedicurebehandeling vergoedt wordt en hoe hoog dit bedrag per jaar is.