Reuma en de pedicure

De reuma pedicure bestaat uit hetzelfde als een basisbehandeling, met als verschil dat bij de eerste behandeling wordt een reuma-analyseformulier wordt ingevuld en er worden foto's van de voeten gemaakt. Hierbij wordt extra gelet op de stand van de tenen.
Er is een mogelijkheid om hulpmiddelen te kopen die uw tenen beschermen tegen druk van de schoenen. Als u dit wilt, kan ik tijdens de eerste behandeling een aantal mogelijkheden aan u voorleggen.

Pedicurebehandelingen worden door sommige verzekeringen vergoed, maar vergoedingen kunnen per polis verschillen.
U kunt bij uw verzekering nagaan of de pedicurebehandeling vergoedt wordt en hoe hoog dit bedrag per jaar is.


Er zijn meer dan 130 soorten reuma bekend. Hieronder staan een aantal van de meest voorkomende soorten reuma.
Om te weten te komen of u reuma heeft en zo ja, welke soort, kunt u via de huisarts een afspraak maken bij de reumatoloog.
Hieronder staan een aantal reumasoorten. Als u op een woord klikt, volgt er een beschrijving van deze soort.
Artrose
Artritis
Systeemziekte
Weke delen reuma

Het bedrijf Galapagos is momenteel druk bezig met het ontwikkelen van een medicijn tegen reuma. Binnenkort komt hier meer informatie over die medicijn.