Diabetes en de pedicure

Bij diabetici zijn de voeten van essentieel belang, dus worden deze van tevoren grondig geinspeceerd. Suikerziekte heeft invloed op zenuwen en bloedvaten en dit laat zich het eerste in de tenen en voeten zien.

De diabetes pedicure bestaat uit hetzelfde als een basisbehandeling, met als verschil dat er een diabetes-analyseformulier wordt ingevuld en er worden foto's van de voeten gemaakt. De foto's worden elk half jaar opnieuw gemaakt, om verandering in de voetstructuur tijdig te signaleren.

Pedicurebehandelingen worden door veel verzekeringen vergoed, maar vergoedingen kunnen per polis verschillen.
U kunt bij uw verzekering nagaan of de pedicurebehandeling vergoedt wordt en hoe hoog dit bedrag per jaar is. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een bewijs van de huisarts nodig.
Vanaf 2012 is het verplicht om dit bewijs jaarlijks met de eerste factuur mee te sturen.


Er zijn 2 verschillende types diabetes:

Type 1 is de erfelijke vorm van suikerziekte. Dit kan op elke leeftijd tot uiting komen. Als er diabetes bij u in de familie zit, is het aan te raden u één keer per jaar te laten controleren op suikerziekte. De medicatie is het inspuiten van insuline.

Type 2 wordt ook wel ouderdomssuiker genoemd. Dit omdat het vroeger op oudere leeftijd voorkwam. Nu komt het ook bij jongere mensen voor, vanaf ongeveer 35 - 40 jaar. Het komt vooral in het westen voor, vanwege de welvaart. Het ontstaat vaak door te veel en/of te ongezond te eten in combinatie met te weinig tot geen beweging. Vaak is het te reguleren met tabletten.